bilimli sypat

  1. Hatly sowatly, bilim alan, bilimdar, bilimi bar, bilimi köp.

    • Meniň atam-enem bilimli adamlar däldi.

  2. Okamak netijesinde belli derejede ylym alan.

    • Bilimli ölmez, bilimsiz gülmez. (nakyl)