bilişmek işlik

Biri-biriňden habar alyşmak, hemmesini diýen ýaly bilmek.

  • Oňat gabat gelişdik, Hal-ýagdaýy bilişdik. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar i çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem bilişmek - bilşer, bilşipdir.