bilet

  1. Bir zatdan peýdalanmaklyga hukuk berýän dokument.

    • Kino bilet alyp, içine girdiler. («Tokmak» žurnaly)

    • Hoşgeldiniň otly bileti jübüsindedi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  2. Bir gurama, partiýa ýa-da wezipä bolan gatnaşygy, agzalygy tassyklaýan dokument.