bildiriş

Bir zat hakynda ýazuw ýa-da dil üsti bilen edilýän yglan, habar.

  • Bildirişler ozalky ýelmenmeýän ýerlerine-de ýabşyrylyp başlandy. («Tokmak» žurnaly)

  • Şu gün agşam ýygnak boljakdygy hakynda bildiriş asylyp goýlupdyr.