bilýard

  1. Ýörite stoluň üstünde taýagyň ujy bilen şar urup oýnalýan oýun.

  2. Şu oýun oýnalýan erňekli we burçlaryndaky deşiklery torluja stol.