bidin1

[bi:di:n]

Dine, hudaýa ynanmaýan, dinsiz.

bidin2

[bi:di:n]

Ygtyýarsyz, rugsatsyz, maslahatsyz, idinsiz.

  • Ýöne weli, unutma: -- Bizden bidin iş etmeli däl! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)