bidäne bi‧dä‧ne

[bi:däne]

  1. Dänesi bolmaýan, dänesiz.

  2. Üzümiň dänesiz bir sorty.

    • Bidäne, gara üzüm, gelinbarmagy, Agram berip egýär olar baldagy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)