bişirinmek işlik

Özüň üçin bişirmek, özüň üçin bişirip taýýarlamak.

 • Arabakeşler özlerine nahar bişirinýärdiler. (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • bişirindim
 • bişirinip
 • bişirinme
 • bişirinmegiň
 • bişirinmek
 • bişirinmesem
 • bişirinýän
 • bişirinýär
 • bişirinýärdiler
 • bişirinýärler