bişişmek işlik

  1. Bişip taýýar bolup barmak, taýyn bolubermek.

  2. Sagdyn, çydamly, mert bolup ýetişmek, kämilleşmek, türgenleşmek.

  3. Göçme manyda Berkeşmek, jebisleşmek, mäkämleşmek.

mäşi bişişmezlik

seret mäş

  • Görýän welin, seniň bilen meniň mäşim bişişjek däl. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)