bişişmek işlik

 1. Bişip taýýar bolup barmak, taýyn bolubermek.

 2. Sagdyn, çydamly, mert bolup ýetişmek, kämilleşmek, türgenleşmek.

 3. Göçme manyda Berkeşmek, jebisleşmek, mäkämleşmek.

mäşi bişişmezlik

seret mäş

 • Görýän welin, seniň bilen meniň mäşim bişişjek däl. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)


Duş gelýän formalary
 • bişişdi
 • bişişen
 • bişişendir
 • bişişenok
 • bişişermi
 • bişişersiň
 • bişişip
 • bişişiň
 • bişişmedi
 • bişişmedik
 • bişişmegine
 • bişişmejegi
 • bişişmek
 • bişişmelidigini
 • bişişmezlik
 • bişişmeýän
 • bişişmän
 • bişişmändigini
 • bişişýän
 • bişişýär