biş-düş

Nahar taýýarlamaklyk, nahar.

  • Bularyň bir näçesi biş-düş häzirlemek hem çaý gaýnatmagyň ugruna çykdylar. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Ol biş-düşe örän ökde ekeni.


Duş gelýän formalary
  • biş-düşden
  • biş-düşi