biýara

[biýa:ra]

Botanika Gawun we garpyz ýaly bakja ekinleriniň pazyly.

 • Biri-birine tutuşyp giden göm-gök biýaralar dört-bäş ädim giňliginde gazylan joýalaryň arasyny tapyşdyryp barýar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Gür biýaralaryň içinde goşa ýumruk ýaly terneler hem peýda boldy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Murtlary al asmana azm urýan gawun biýaralary serlişip ýatyr. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)


Duş gelýän formalary
 • biýarada
 • biýaralar
 • biýaralary
 • biýaralaryna
 • biýaralaryň
 • biýaraly
 • biýaranyň
 • biýarasy
 • biýarasyndan
 • biýarasynyň