biçmek biç‧mek 1 işlik

 1. Geýim üçin tikilýän zatlary ülňi, forma boýunça ölçäp kesmek.

  • Don biçmek, geýim biçmek.

 2. Göçme manyda Bir işiň planyny düzmek, kesgitli netijä gelmek.

  • Beýle işe ýanaşaňda, ilki ölçäp, soň biçmeli. (Çary Aşyr, Poemalar)

  • Baga seýil etmegiň planyny özüçe ölçäp, özüçe biçdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

biçmek biç‧mek 2 işlik

Weterinariýa Erkeklik organynyň mäzini kesip aýyrmak.


Duş gelýän formalary
 • biçdi
 • biçdiler
 • biçdim
 • biçem
 • biçenlerinde
 • biçer
 • biçerler
 • biçerli
 • biçeýin
 • biçip
 • biçipdir
 • biçipdir-de
 • biçjek
 • biçme
 • biçmegi
 • biçmek
 • biçmekçi
 • biçmeli
 • biçmäge
 • biçsem
 • biçsin
 • biçýän
 • biçýär
 • biçýärdi
 • biçýärdiler
 • biçýäris