biçüw bi‧çüw

 1. seret biçim

  • Biline ak guşak guşanardy, depesi çürüräk, gadymy biçüwde tikilen telpegini geýerdi. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

  • Başyndaky dürli öwsüp duran gotazly tahýasy Özbek biçüwindedi. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

 2. Göçme manyda Daş görnüş, sypat, gabara, forma.

  • Towugyň hem ýumurtgasynyň hemmesi bir biçüwdedir. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)


Duş gelýän formalary
 • biçüwde
 • biçüwdediginiň
 • biçüwdedir
 • biçüwden
 • biçüwdäki
 • biçüwe
 • biçüwi
 • biçüwinde
 • biçüwindedi
 • biçüwindäki
 • biçüwine
 • biçüwini
 • biçüwleri
 • biçüwleriň
 • biçüwli