betlik bet‧lik

  1. Erbetlik, ýamanlyk.

    • Päliniň betligiň Aýlar hem bildi. (B. Kerbabaýew, Aýlar)

  2. Garagolluk, ýakymsyzlyk.

    • Çagalaryň betlik etmegine ýol bermeli däl!

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem betlik - betligi.


Duş gelýän formalary
  • betligin
  • betligiň