bethäsiýetlik bet‧hä‧si‧ýet‧lik

Ýaman häsiýetlilik, häsiýeti erbetlik, betgylyklyk.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem bethäsiýetlik - bethäsiýetligi.