beterlenmek be‧ter‧len‧mek işlik

  1. Öňküden erbetlenmek, ozalkydan beterleşmek, gaýra üzülmek.

    • Saglygy gitdigiçe beterlenýärdi.

  2. Barha güýjemek, gitdigiçe güýçlenmek.


Duş gelýän formalary
  • beterlenýärdi