beterlemek be‧ter‧le‧mek işlik

 1. Öňküden erbet bolmak, has beter bolmak, gaýra üzülmek, keseli agyrlaşmak.

  • Dostumyň keseli beterläpdir.

 2. Has güýçlenip başlamak, güýjemek.

  • Onuň geplemezligi şondan soň has beterledi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • beterledi
 • beterledigiçe
 • beterlemegi
 • beterlemegine
 • beterlemeginiň
 • beterlemek
 • beterlemeleriň
 • beterlemeýän
 • beterleýän
 • beterleýär
 • beterleýärdi
 • beterlän
 • beterläp
 • beterläpdir
 • beterlär