beterlemek işlik

  1. Öňküden erbet bolmak, has beter bolmak, gaýra üzülmek, keseli agyrlaşmak.

    • Dostumyň keseli beterläpdir.

  2. Has güýçlenip başlamak, güýjemek.

    • Onuň geplemezligi şondan soň has beterledi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)