betbagtlyk

Işi şowsuzlyk, bagty garalyk, bagtsyzlyk, garabagtlyk.

  • Bu işiň netijesiniň betbagtlyga alyp barýanlygyny bilýän. (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)

  • Bu betbagtlygyň hemmesiniň sebäbi näme? («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem betbagtlyk - betbagtlygy.