betbagtlyk bet‧bagt‧lyk

Işi şowsuzlyk, bagty garalyk, bagtsyzlyk, garabagtlyk.

 • Bu işiň netijesiniň betbagtlyga alyp barýanlygyny bilýän. (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)

 • Bu betbagtlygyň hemmesiniň sebäbi näme? («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem betbagtlyk - betbagtlygy.


Duş gelýän formalary
 • betbagtlyga
 • betbagtlygam
 • betbagtlygy
 • betbagtlygym
 • betbagtlygyma
 • betbagtlygyn
 • betbagtlygyna
 • betbagtlygyndan
 • betbagtlygyny
 • betbagtlygynyň
 • betbagtlygyň
 • betbagtlygyňy
 • betbagtlygyňyz
 • betbagtlykdan
 • betbagtlykdygyna
 • betbagtlykdygyny
 • betbagtlykdyr
 • betbagtlyklar
 • betbagtlyklarymyzdy
 • betbagtlyklaryna
 • betbagtlyklarynda
 • betbagtlyklaryny
 • betbagtlyklarynyň
 • betbagtlykmy