betbagt

Bagty gara, işi şowsuz, bagtsyz, garabagt.

  • Özümden uly aýal doganym betbagt boldy. (M. Gorkiý, Ene)

  • Hassany betbagt edersiňiz. (G. Muhtarow, G. Seýitliýew, Çopan ogly)

  • Hop duruber, bu betbagtyň-a dilini tapyp ugrandyryn! (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)