berkarar ber‧ka‧rar sypat

[berkara:r]

Dowamly, durnukly, hemişelik; bir bolşundan üýtgemeýän.

berkarar etmek

Düýbüni tutmak, berkitmek, tassyk etmek, mäkämleşdirmek.

 • Ol köpçülik arasyndaky öz abraýyny wezipe üsti bilen däl-de, uly bilim, tämiz moral, birkemsiz zähmet arkaly berkarar edipdi. (N. Jumaýew, Ak derek)


Duş gelýän formalary
 • berkarara
 • berkararlygy
 • berkararlygymyzy
 • berkararlygyna
 • berkararlygyny
 • berkararlygynyň
 • berkararlyk
 • berkararlykda
 • berkararym
 • berkararyň