berk berk sypat

 1. Ýyrtylmaýan, döwülmeýän, zaýalanmaýan, pugta, mäkäm.

  • Berk mata.

 2. Tutanýerli, gaýduwsyz, pugta.

  • Özi bolsa berk we içi pikirli adamdy. (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)

 3. Sagdyn, güýçli, sagat.

 4. Agyr, ýokary.

  • Jenaýat edenlere berk jeza berilýär.


Duş gelýän formalary
 • berkden
 • berkdi
 • berkdigine
 • berkdigini
 • berkdir
 • berke
 • berkedi
 • berki
 • berkidi
 • berkim
 • berkime
 • berkimi
 • berkimize
 • berkinden
 • berkine
 • berkiň
 • berkje
 • berkli
 • berklige
 • berkligi
 • berkliginde
 • berkliginden
 • berkligine
 • berkligini
 • berkliginiň
 • berkligiň
 • berklik
 • berklikde
 • berklikden
 • berklini
 • berkliniň
 • berkliň
 • berkmi
 • berkrägini
 • berkräk