berjaý ber‧jaý

[berja:ý]

berjaý etmek

Ýerine ýetirmek, doldurmak.

  • Ol bu işleri çaltlyk bilen berjaý etdi-de, daş-töweregini synlamaga başlady. (A. Gowşudow. Köpetdagyň eteginde)

  • Men hem onuň wesýetini berjaý etmek üçin, janymy gaýgyrmaryn. (B Pürliýew, Ilkinji gün)