bereket be‧re‧ket at

 1. Bol önüm, köp hasyl.

  • Hereketde-bereket. (nakyl)

 2. Dokluk, bolluk, hümmet.

  • Seniň toýnagyň degen ýerinde, bereket hem bolmaz. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Biziň iki stakan içenimiz bilen bu öýüň berekedi gaçasy ýok. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem bereket - berekedi.


Duş gelýän formalary
 • berekede
 • berekedi
 • berekedinden
 • berekedine
 • berekedini
 • berekediniň
 • berekediň
 • berekediňdir
 • berekediňi
 • berekediňiz
 • bereketde
 • bereketden
 • bereketdir
 • bereketlerem
 • bereketlerine
 • bereketli
 • bereketliligi
 • bereketlilik
 • bereketsiz