berdenke

Bir gülle (ok) atýan tüpeň.

  • Men-ä öz ömrümde ýumruklaşyp gören adam däl weli, şeýle hökümete garşy çozuş bolsa, berdenke götermekden gaýra durjak däl! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)