ber-bibat

[ber-bi:ba:t]

Bütinleý berbat bolan, weýran bolan, bütinleý sandan çykan, harap bolan.

  • Giden ulgam ýanýar gyzyl ot bolup, Duşman süýşüp gelýär ber-bibat bolup. (Çary Aşyr, Poemalar)