berçinlenmek işlik

Berçin bilen berkidilmek.

  • Ol göýä agzy berçinlenip gapaklanan gazan ýaly, okopyň içinde demigip otyr. (O. Gonçar, Baýdak göterijiler)


Duş gelýän formalary
  • berçinlenen
  • berçinlenenden
  • berçinlenip
  • berçinlenme
  • berçinlenmegi
  • berçinlenmek
  • berçinlenmezden
  • berçinlenýär