berçinlenmek işlik

Berçin bilen berkidilmek.

  • Ol göýä agzy berçinlenip gapaklanan gazan ýaly, okopyň içinde demigip otyr. (O. Gonçar, Baýdak göterijiler)