berçin

Tehnika Metal böleklerini biri-birine berkitmek, seplemek üçin ulanylýan ýörite bolt ýa-da metalyň içinden geçirilip, iki tarapy hem ýepbeşlenen demir.