berç

Kesel zerarly bedende galýan düwün.

berç bolmak

  1. Düwün galmak, gatap galmak.

    • Keljäniň ady Çaşçyň ýüreginde bir tike berç bolup galdy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  2. Halys irmek, bizar bolmak.

    • Gurt şu jenaýatly kärinden halys berç bolan bolmaga çemeli. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)