belok

Haýwanlaryň, ösümlikleriň öýjükleriniň düzümine girýän organiki madda.

  • Şunlukda kislorod çykyp, uglerod bolsa beloklar, ýaglar emele getirmek bilen, ösümliklerde ýygnanýar. («Fizika» kursy)

  • Işçi arylar gülde belok iýmitini hem ýygnaýarlar.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem belok - belogy.