bellik

  1. Ýörite goýulýan belgi, nyşan, alamat.

    • Hol görünýän beýik gerşiň üstünde biziň araçäk belligimiz bar. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

    • Ol yz boýunça edilmeli bellikleri edip we ondan bir hili hasaplar çykaryp, soň ýene maňa ýüzlendi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

    • Yzynlygy 40, 5 metrdir. (Gadymy dünýä taryhy)

  2. Alnan bilime ýa-da edilýän işe berilýän baha.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem bellik - belligi.