bellentgi

Erbet häsiýet, ýaman gylyk bilen ýakasyny tanadan.

  • Bu burunlak adamynyň pis häsiýetleri gospitalda ýaşanlaryň hemmesine mälim bolan bellentgi adam ekenligini Gurt azajyk soň bildi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)