belleşik

Öňünden gepleşmeklik esasynda edilýän gürrüň, ylalaşyk, wadalaşma.

  • Olar özara belleşik etdiler.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem belleşik - belleşigi.