belgilenmek işlik

Bir zada belgi, nyşan goýulmak, bellik edilmek, alamatlanmak.