belet be‧let

Birini, bir ýeri, zady ýa-da bir wakany, ýagdaýy gowy bilýän, tanaýan.

 • Ýola belet garry at guýrugyny şuwwuldadyp, göni şol aýryda tutdurdy. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

 • Wepa özleri bilen bir klasda okaýan gyzlaryň hemmesiniň hatyna beletdi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem belet - beledi.


Duş gelýän formalary
 • beledem
 • beledi
 • beledimizem
 • beledin
 • belediniň
 • belediň
 • beletdi
 • beletdigini
 • beletdigiňi
 • beletdiklerini
 • beletdiler
 • beletdim
 • beletdir
 • beletler
 • beletlerden
 • beletleri
 • beletleriň
 • beletligi
 • beletligim
 • beletligimizden
 • beletliginden
 • beletligini
 • beletliginiň
 • beletlik
 • beletlikde
 • beletsiň