belentli-pesli

seret beýikli-pesli

  • Uzynly-gysgaly, belentli-pesli, manysy azajyk, sözi ep-esli. (Mollamurt. Saýylanan eserler)

  • Gözleri ýiti, özi golça ýaly, kiçijik bir ofiser öz nökerlerine belentli-pesli hatara telpeklere göz gezdirenden soň, inçemik ses bilen öz dilmajyna igendi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)