beklenmek işlik

  1. Ýapylmak, baglanmak, gulplanmak.

    • Dükan beklendi.

  2. Böwet basylmak, böwetlenmek, baglanmak.

    • Basylyp alnan ýerleriň daşy haýat bilen beklenipdir. (Orta Asyrlyr Taryhy)

    • Ýabyň suwunyň ýykylan ýeri beklendi.

  3. Ýoly, öňi tutulmak, gabalmak.