beklemek bek‧le‧mek işlik

 1. Ýapmak, baglamak, gulplamak.

  • Kerim hanyň tussaga düşeniniň ikinji güni, ýüzi-gözi garalan bir adamyny zyndana iteklediler-de, gapyny daşyndan beklediler. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

 2. Öňüni böwetlemek, böwet basmak, baglamak.

 3. Ýoluny, öňüni tutmak, gabat bolmak.

  • Bekledi durberdi öňümi birden, Belent bulda başyn deňäp duran jaý. (K. Gurbannepesow, Soldatyň ýüregi)


Duş gelýän formalary
 • bekledi
 • beklediler
 • bekledim
 • beklejekdigini
 • beklejekdir
 • beklejekmikä
 • bekleme
 • beklemegi
 • beklemegini
 • beklemegiň
 • beklemek
 • beklemeklige
 • beklemeklik
 • beklemeýär
 • beklemäge
 • bekleseňiz
 • bekleýän
 • bekleýändir
 • bekleýänleriň
 • bekleýänçä
 • bekleýär
 • bekleýärdi
 • bekleýärdiler
 • bekleýäris
 • beklän
 • bekländen
 • beklänok
 • bekläp
 • bekläpdi
 • bekläpdir
 • bekläpdirler
 • bekläň