beklemek işlik

  1. Ýapmak, baglamak, gulplamak.

    • Kerim hanyň tussaga düşeniniň ikinji güni, ýüzi-gözi garalan bir adamyny zyndana iteklediler-de, gapyny daşyndan beklediler. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

  2. Öňüni böwetlemek, böwet basmak, baglamak.

  3. Ýoluny, öňüni tutmak, gabat bolmak.

    • Bekledi durberdi öňümi birden, Belent bulda başyn deňäp duran jaý. (K. Gurbannepesow, Soldatyň Ýüregi)