bejerişmek işlik

  1. Bejeriş işine kömekleşmek, ekini bejermäge kömekleşmek.

    • Men oňa iki pel ýer bejerişdim.

  2. Bezeg salyşmak, keşdeleşmek, nagyşlaşmak.

    • Kürte bejerişmek. Tahýa bejerişmek.

  3. Remont etmäge kömekleşmek, düzedişmek.

  4. Tertibe salyşmak, bir zady tijemäge kömekleşmek.

    • Öý goşlaryny bejerişmek.