begzada

[begza:da]

Begiň ogly ýa-da agtygy.

  • Bujagaz oňatja begzadanyň kimiňkidigini maňa hiç kim aýtmak islemeýärmi? -- diýip, ol sorady. (A. P. Çehow. Saýlanan eserler)