begendirmek işlik

Biriniň göwnüni hoş etmek, şatlandyrmak, guwandyrmak.

  • Men söwdany oňaranlygymy aýdýaryn, keýwanyny begendirjek bolýaryn. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

  • Artygyň arzuwynyň ýüze çykmagy Aýnany begendirdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)