bedenterbiýe

Adam bedeniniň berkişmegi we ösmegi üçin belli bir režim bilen edilýän gimnastik çäreler.

  • Ol daşarda on minut bedenterbiýesini etdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Ertir ir bilen bedenterbiýe etmek saglygy berkleşdirmekde uly rol oýnaýar.