beýiklik

  1. Beýik ýer, belentlik.

    • Dagyň etegi giden beýiklikdi.

  2. Belentlik derejesi, ýokary galyş möçberi.

    • Haýatyň beýikligi üç metr. Dagyň beýikligi.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem beýiklik - beýikligi.