beýannama

[beýa:nna:ma]

  1. Ýazuw işiniň bir görnüşi, öz sözleriň bilen ýazyp görkeziş.

    • Okuwçylar beýannama ýazdylar. («Mydam Taýýar» gazeti)

  2. Adatça aýgytly äheňde beýan edilen pikir, garaýyş, hat üsti bilen berlen habar.