beýan

[beýa:n]

Bir pikir, ýagdaý, durmuş hakynda aýdylýan gürrüň, mazmun.

 • Aşyk bolşumyzy beýan edeýin. (Şekspir, Otello)

 • Ýöne men ertesi ýazyp getirdim. Zoýam bilen duşuşymyň beýanyn. (A. Atajanow, Iki poema)


Duş gelýän formalary
 • beýana
 • beýanda
 • beýandan
 • beýanlarda
 • beýanlary
 • beýanlarynda
 • beýanlaryny
 • beýanlarynyň
 • beýanlaryň
 • beýanly
 • beýany
 • beýanydyr
 • beýanymy
 • beýanymyzda
 • beýanyn
 • beýanyna
 • beýanynda
 • beýanyndaky
 • beýanyndan
 • beýanyny
 • beýanynyň
 • beýanyň