batyrlyk ba‧tyr‧lyk

[ba:tyrlyk]

Edermenlik, gahrymanlyk, gaýratlylyk, gorkmazaklyk.

 • Batyrlygyň ýetmezligini ýaşlar hemme zatdan erbet görýärler. (A. S. Puşkin, Saýlanan eserler)

 • Aýsoltana habar gatmaga batyrlyk edip bilmeýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem batyrlyk - batyrlygy.

batyrlyk satmak

Batyrsyramak, özüňi batyr hasap etmek.

 • Onuň ýaly ýalçy itler batyrlyk satmasynlar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Annadurdy biderek batyrlyk satanyna puşman edip, ýöwselläp başlady. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)


Duş gelýän formalary
 • batyrlyga
 • batyrlygam
 • batyrlygy
 • batyrlygy-da
 • batyrlygymy
 • batyrlygyna
 • batyrlygyndan
 • batyrlygyny
 • batyrlygynyň
 • batyrlygyň
 • batyrlygyňam
 • batyrlygyňy
 • batyrlygyňyz
 • batyrlygyňyzy
 • batyrlyk-da
 • batyrlykda
 • batyrlykdan
 • batyrlykdyr
 • batyrlyklaryna