batlandyrmak işlik

[ba:tlandyrmak]

  1. Güýçli hereket etdirmek, möwç aldyrmak, bat aldyrmak, güýjetmek.

    • Maşynyň ýöreýşini batlandyryp, sürüji meniň ýüzüme seretdi.

  2. Öňküsinden gataltmak, güýçlendirmek (ses hakynda).

    • Ol sesini batlandyrdy.