batalon

Harby termin Polkuň düzümine girýän bir näçe rotadan düzülen goşun bölümi.

  • Olaryň hemmesi bir batolandan ekeni. («Sowet edebiýaty» žurnaly)