basyşmak işlik

Bir zady bir ýere üýşürmäge, toplap üsti-üstüne goýmaga kömekleşmek, basmaga kömekleşmek.

  • Küde basyşmak.

  • Ol maňa odun basyşdy. Men Oraza ýandak basyşdym.