basa-baslyk ba‧sa-bas‧lyk

Gyslyşyk zerarly biri-biriňi iteklemeklik, dyknyşyklyk.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem basa-baslyk - basa-baslygy.