barrikada

Taryh termini Köçe urşy wagtynda duşmandan goranmak üçin edilýän berkitme.

  • Hemmeleri zorlap, köçelere barrikada gurmaga sürýärdiler. (O. Gonçar, Baýdak göterijiler)

  • Mawy şol wagt barrikadady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
  • barrikadady
  • barrikadalar
  • barrikadalarda
  • barrikadalardan
  • barrikadalary
  • barrikadalaryň